Stavební dozor, projekce, koordinace BOZP, realizace staveb

Informace o nás

Na základě mnoholetých zkušeností s řízením malých, středních i velkých staveb, počínaje realizací rodinných domů až po stavby typu velkých obchodních společenských center se v rozsáhlé škále stavebních činností specializuji na výkon stavebního dozoru včetně zajištění koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Bezpochyby si tato činnost žádá své. Mimo vlasní nejpodstatnější zajištění financí je vlastní odborný dohled nad realizací prováděných úprav  nezbytným úkonem.

V odkazu reference uvádím fotodokumentaci staveb, na jejichž realizaci- řízení jsem se spolupodílel.

 

Přehled referenčních staveb (vedení realizace, výkon TDS, koordinátor BOZP, popř výkon TDS i KOO BOZP):

 

Dozorované stavby (TDS/ KOO BOZP) -2016

 

-       Rekonstrukce osobního výtahu “, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p.o.

-       Nástavba krevního centra ve Frýdku-Místku, Krevní centrum s.r.o., T.G.Masaryka 495, Frýdek-Místek.

 

-          ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FY LUMIUS, SVIADNOV –Zavěšená fasáda ze sklocementových desek, Lumius s.r.o.

-          Revitalizace bytového domu  L.Štúra 1075/5 v Ostravě-Porubě.

-           Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny“-  Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o.

-          Úprava venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě“, Centrum psychologické pomoci, p.o.

-          Revitalizace bytového domu č.p.136-138 na ul. K Hájku ve Frýdku-Místku.

-          Rekonstrukce osobního výtahu bytového domu ul. Opavská  6122/18A, Ostrava-Poruba.

-          Rekonstrukce části Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy.

-          Stavební úpravy části budovy č.p. 2352 na ul. Pionýrů ve Frýdku-Místku pro potřeby mateřské školy .

-          Vodovod Frýdlant n.O. –Nová Dědina – lokalita „Za Čeladenkou“ I. a II. etapa“.

-          Vzduchotechnika v kuchyni“, zadavatel stavby - Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, Na Robinsonce 1646,  příspěvková organizace.

-          Rekonstrukce střechy   konzervatoře, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace.

-          Revitalizace bytového domu na ul. 1.Máje č.p. 1831-1833 ve Frýdku-Místku.

-          „Výměna oken“ a „Instalace programové regulace“- Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace .

-          Stavební úpravy Mš  Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí

-           Sanace lodžií“ bytového domu HS 6040 A.Poledníka 5/3, 700 30 Ostrava-Dubina.

-          Dodávka strukturované datové sítě - Povodí Odry, státní podnik, doba realizace.

-          Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce elektroinstalace.

-          Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“, zadavatel stavby - Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, Ostrava-Poruba.

-          Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p.o. rekonstrukce elektroinstalace budovy C.

-          Výměna oken v budově školy-SPŠE Havířov, p.o.

-          Rekonstrukce sociálního zařízení“ , zadavatel stavby - Sřední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81  Bohumín.

-          Přístavba, nástavba a  stavební úpravy mateřské školy Nová Ves č.p.322.

-          „Výměna požárních dveří v budově gymnázia“ , zadavatel stavby - Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace.

-          Oprava havarijního stavu objektu B3 areálu Náš svět v Pržně- Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno.

-          Stavební úpravy ochlazovny vč. zázemí“MŠ U Školky - Mateřská školka logopedická, příspěvková organizace.

-          Stavební úpravy části skladu na cvičební prostor - Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, Příspěvková organizace, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba.

-          Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Raškovice“, Obec Raškovice.

-          Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy-Novostavba přístřešku nad terasou na parc.č. 1951/1, k.ú.Místek“ Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p.o.

-          Oprava střechy na objektu Čáslavská 420, stavby: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace.

-          Rekonstrukce části chodníků a zpevněných ploch- Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek.

-          Podpora zvýšení bezpečnosti škol - Nové oplocení MŠ  U Školky - Mateřská školka logopedická, příspěvková organizace.

-          Zateplení hasičské zbrojnice ve Frýdlantu nad Ostravicí.

-          Zateplení a stavební úpravy  budovy hasičské zbrojnice č.p. 184 v Nové Vsi.

-          Novostavba bytového domu na pozemku parc. č. 501/1, 505, 506, 510/1, 511/1, 512/4 a 5193/1, k.ú. Místek.

                 

-          Nástavba a přístavba sídla firmy IPH servis Morava v Bašce“, IPH servis Morava,s.r.o..

-          Stavební úpravy části skladu na cvičební prostor“, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, Příspěvková organizace, Marie Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba.

-          Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava-Hrabůvka.

-          Realizace stavby skladu  pro SDH Lubno.

-          Rekonstrukce předávací   stanice - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace.

Dozorované stavby (TDS/ KOO BOZP) -2015

-       Rodinný dům, zpevnné plochy a přípojkyna parc.č7021/21 -Staré Město u Frýdku-Místu.

-       Revitalizace bytového domu Wolkerova 1595 ve Frýdku-Místku“ Společenství vlastníků jednotek Wolkerova 1595.      

     

-       Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě“ Polská 6/1543.

-       Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v  Ostravě-Porubě“, Čs.exilu 669, 708 00,Ostrava-Poruba.

-       Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí.

-       Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika-změna 04/2014“, Střední zdravotnická škola Ostrava,p.o..

-       Výměna 5ks stoupaček odpadů v bytovém domě ul. Kašparova 2 a 4“, Ov-Jih.

-       Zateplení Dětského domova ul. Čelakovského v Havířově-Podlesí“, Čelakovského 1270/1, Havířov-Podlesí.

-       Rekonstrukce osobního výtahu bytového domu ul. Opavská 6121/18, Ostrava-Poruba“, Opavská 6121/18, 708 00, Ostrava-Poruba.

-       Stavební úpravy bytového domu č.p. 567 na ul. Hlavní třída 75 v Ostravě-Porubě.

-       Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na III/4731, III.etapa.

-       Oprava střechy budovy A na ul. 1.Máje 11“, SZŠ A VOŠ zdravotnická Ostrava, příspěvková organizace.

-       Přestavba Oázy pokoje Charity Frýdek-Místek”, K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek.

-       Oprava sociálního zařízení ve 2.NP budovy Wichterlova gymnázia (WC chlapci)“, objednatel - Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

-       Areál školního hřiště a volnočasových aktivit Sedliště.

-       Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení- II etapa“objednatel - Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30  Ostrava-Zábřeh.

-       Oprava střešního pláště budovy objektu Střední školy Bohumín se sídlem Husova 283”, ul. Husova 283, 735 80 Bohumín, p.č.193 a 190/1 v k. ú. Nový Bohumín.

-       Rekonstrukce ležatých rozvodů vody“, Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace  Opavská 1119/12, Ostrava-Poruba.

-       Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé  neslyšící“, Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239 , 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.

-       ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FY LUMIUS, SVIADNOV Lumius s.r.o.

-       Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ (výkon TDS, KOO BOZP).

-       Stavba skladovací haly II-ARCIMPEX“,  ARCIMPEX s.r.o., SVIADNOV.

-       Víceučelová sportovní hala Raškovice, Obec Raškovice.

-       Rekonstrukce školní kuchyně“,  SZŠ A VOŠ zdravotnická Ostrava, příspěvková organizace.

Dozorované stavby (TDS/ KOO BOZP) -2014

-       Stavební úpravy prodejny masa a přístavba OÚ Morávka.

-       Revitalizace bytového domu SVJ Lískovecká č.p. 2868.

-       Revitalizace bytového domu, Frýdlantská č.1787-1789,Frýdek-Místek.

-       Rekonstrukce zdravotechniky a Rekonstrukce inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení budov.

-       Zateplení bytového domu V.Vacka 6044/3, Ostrava Poruba.

-       Zateplení bytového domu Staňkova 238/4, Ostrava - Výškovice.

-       Revitalizace bytového domu ul. Svatopluka Čecha 1497 ve Frýdku-Místku.

-       Revitalizace BD A.Hrdličky 1632.

-       Oprava restauračního zařízení  „U čápů“ v Žabni“.

-       Náš svět, p. o., Pržno239, 739 11 Frýdlant n.O., nátěr fasád.

-       Stavební úpravy bytového domu ul. Matuškova 1050/2, Havířov.

-       Rekonstrukce plynové kotelny“-Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková   organizace.

-       Sanace lodžií Ostrava – Dubina, A.Poledníka 4/6,“ Ostrava-Dubina.

-       Vybavení stávajících rozvodů VZT jednotkou“-Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava, p.o..

-       Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“,-Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava.

-       Zateplení gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí.

-       Sanace vlhkého zdiva objektu školy -Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,příspěvková organizace.

-       Snížení energetické náročnosti budovy OÚ-Lučina č.p.1.

-       Vybudování laboratoře farmakognozie v budově Jeremenkova 754/2, v  Ostravě Vítkovicích.

-       Zateplení objektu a výměna elektrických rozvaděčů u bytového domu Staňkova 218/15, Ostrava - Výškovice.

 

Dozorované stavby (KOO /BOZP) 2013

- Administrativní budova f. Inersono-Nová Bělá, ul. Hegerova.

- Sanace střech areálu Náš svět, p. o., Pržno 239, 739 11 Frýdlant n. O..

- Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře v budově 1.Máje“ č.11 v Ostravě-Mariánských Horách.

- Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře ul. Jeremenkova v Ostravě-Vítkovicích .

-  Revitalizace objektu -Snížení emisi a energetické náročnosti MŠ Raškovice.

-  Revitalizace objektu -Snížení emisi a energetické náročnosti ZŠ Raškovice.

-  STAVEBNÍ ÚPRAVY JADRAN-PIVNICE.

- Stavební úpravy bytového domu č.p.301 na pozemcích parcelní číslo 672, 673, 674 v k.ú. Baška.

- Rozšíření mateřské školy Žabeň.

- Oprava hospodářské budovy  Žabeň.

-  3.oddělení Mš-přístavba, Bratří Musálků 249, Řepiště.

-  Modernizace a stavební úpravy ubytovny SPORT LAMA.

- Stavební úpravy bytového domu na ul. Antala Staška č.p. 2371-2372 ve Frýdku-Místku.  

- Stavební úpravy bytového domu č.p.2768/18, Ostrava-Zábřeh.

- Revitalizace bytového domu na ul. Šeříkova 611/19, Ostrava Výškovice.

- Rekonstrukce střechy sportovní haly- Sportovní gymnázium Ostrava.

- Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy.

- Výměna vstupních dveří- Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

- Rekonstrukce střešního pláště nad tělocvičnami Jazykového gymnázia Pavla Trigida v Ostravě-  Porubě-odstranění havarijního stavu.

- Rekonstrukce zdravotechniky a Rekonstrukce inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení  budov.

- Adaptace prodejny na sídlo firmy OMS ZOL Sviadnov . 

 

Dozorované stavby, projektované stavby -2012

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Novodvorská 3050,Frýdek-Místek.

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Na kopci,  Frýdek-Místek.

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Novodvorská 3063, M.Dr.Tyrše 3104-05, F-M.

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Pod školou Frýdek-Místek .

-Zařízení pro snižování emisí RTO v budově lakovny závodu HMMC Nošovice s.r.o.

-Rekonstrukční práce – revitalizace bytového domu ul. Bezručova, Frýdek-Místek.

-Rekonstrukce elektroinstalace SPŠCHG- Ostrava.

-Realizace úspor energie ZŠ Žabeň.

-Revitalizace bytového domu ul. Gen.Sochora v Ostravě-Porubě.

- Zpřístupnění území NKP Hlubina-příprav ploch Colors of Ostrava.

-Rekonstrukční práce – oprava střešní krytiny byt. domu ul. Frýdlantská, Frýdek-Místek.

 -Rekonstrukční práce – revitalizace bytového domu ul. Bruzovská , Frýdek-Místek.

-Stavba Obchodně společenského centra –PARADA SCHOPING Frýdek-Místek.

- Výměna oken v objektu bývalé kompresorovny- NKP Hlubina.

-Oprava vodovodní přípojky a úprava kolektoru-Hlubina .

-Rekonstrukční práce – revitalizace bytového domu ul. Malý Koloredov 560-566, Frýdek-Místek .

-Oprava vstupu sportovní haly+elektroinstalace ul.Plzeňská.

-Oprava podlahové krytiny sportovní haly -Sportovní gymnázium D .a E. Zátopkových.

-Rekonstrukce podlahy v tělocvičně, Výměna dlažby na chodbě pav.F“ a „Oprava vstupního schodiště Obchodní akademie a VOŠS,  příspěvková organizace,Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

- Stavební úpravy objektu SSP budovy Povodí Odry, státní podnik-rekonstrukce střechy, stavba č.4782.

      - Výměna oken objektu výjezdového   stanoviště Frýdek-Místek.

      -Výstavba sběrného dvoru Raškovice.

-Rekonstrukce sportovního povrchu tělocvičny včetně obložení přilehlých stěn -Jazykové gymnázium Pavla Trigida, Ostrava-Poruba, p.o.

-Revitalizace bytového domu ul. Čs legií 1222/22, Moravská Ostrava.

 

Dozorované stavby, projektované stavby -2011

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Novodvorská 3068-71

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Sukova-Havířov

- Přestavba paletizačního skladu SSHR-Godula-Pac Tra-hala B, G, F, sociální část II-III etapa.

-Rekonstrukční práce - revitalizace bytového domu ul. M.Chasáka 3145-46

- Rekonstrukční práce revitalizace bytového domu ul. M.Chasáka 3142

- Rekonstrukce hříště včetně oplocení-ul.Matiční

-Oprava střechy obchodní akademie v Ostravě Porubě

-Rekonstrukční práce -revitalizace bytového domu ul. Novodvorská 3061

- Rekonstrukce opláštění Sportovní haly ul. Plzeňská Ostrava

-Výměna oken Obchodní akademie Ostrava Poruba

-Výměna oken Jazykové gymnázium Pavla Trigida Ostrava Poruba.

- Půdní vestavba v domech č.p. 1287 a 1288 na Mariánském náměstí ve Frýdku-Místku

- Výstavba sociální části stavby Pac-Tra-Hnojník.

- Rekonverze skladovací haly paletizačního skladu SSHR-Godula-Pac-Tra.

 

 

Projektované, dozorované stavby, koordinace BOZP- 2007-2010

- Revitalizace panelového domu ul.Klicperova 386, Frýdek-Místek -zateplení, výměna oken.

 - Revitalizace panelového domu ul.Pekařská 3123-3124, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken.

 -Revitalizace panelového domu ul.J.Kotase , Ostrava Hrabůvka – zateplení, výměna oken, zateplení střešního pláště, výměna 2009,

- Revitalizace panelového domu ul.Fr.Hajdy 3-5, Ostrava-Hrabůvka – zateplení, výměna oken

- Revitalizace panelového domu Skalice 324, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken.

- Revitalizace panelového domu Raškovice 336-337, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken, provedení nového střešního pláště.

- Rekonstrukce bytové jednotky-30.Dubna, Ostrava.

- Revitalizace panelového domu ul.Novodvorská 3061, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken.

- Stavební úpravy panelového domu ul.Slezská 2899-2900, Frýdek-Místek –výměna oken.

- Revitalizace panelového domu ul.Bruzovská 420-422, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken.

- Revitalizace panelového domu ul.Dr.Tyrše 3104-3105, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken.

- Revitalizace panelového domu Raškovice 519-520, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken, provedení nového střešního pláště.  

- Revitalizace panelového domu Škarabelova 560-561, Frýdek-Místek – zateplení, výměna oken, provedení nového střešního pláště, hodnota zakázky.

- Výměna střešní krytiny ul.Porubská, Ostrava-Poruba.

- Zateplení bytového domu J.Kotase, Frýdek-Místek

- Zateplení bytového domu Nad Lipinou, Frýdek-Místek

-Výstavba RD Janovice -3x, Dobrá1x, Baška1x, Vratimov-2x, Ostravice 1x.

 

Realizované stavby-celková výstavba rok 1999-2008:

 

            - Rozšíření výrobních kapacit KOMA Servis, s.r.o.-Ostrava-Vítkovice –demolice, částečná 

              rekonstrukce, výstavba nových výrobních hal -2009

- Revitalizace bytových  domů v Ostravě Zábřehu-ul.Čujkovova vchod č.3,5,7,9

- Stavební úpravy ZŠ ul.Alšova 1123, Kopřivnice – rekonstrukce, výměna oken -2008

- Stavební úpravy MŠ, Kopřivnice – rekonstrukce sociální části -2008

- Garni Hotel Bílovec – rekonstrukce objektu, nová přístavba-2008

 - Rekonverze Armaturky Krnov-rekonstrukce, výstavba areálové kanalizace

- Zpevněné plochy u dešťové zdrže-Karviná-2008

- Dešťová zdrž-Karviná -2008

- Rozšíření kanalizace Š2-Š20– Karviná -2008

 - Avion Shopping park Ostrava –Phase III –kompletní výstavba obchodně společenského centra –

   realizace 2006-2007,

  - Toyota-skladové centrum Krupka - 2006-2007,

   -Výstavba rodinných domů-Malenovice, horní Bludovice, Budišovice, Vratimov -2005

- Centrum Praha Jih Chodov-obchodně společenské centrum - 2004-2005,

- Sazka Aréna (O2 Aréna) –multifunkční hokejová hala Prha Vysočany - 2003-2004,

  

- T-Mobile –Praha-administrativně správní budova -2002-2003,

- Hornbach- Praha- obchodní nákupní centrum - 2002,

- Optima Košice-obchodně společenské centrum - 2001-2002,

 - Philips Hranice na Moravě-výroba  televizních obrazovek - 2000-2001,

   

- Globus-Olomouc.-obchodní nákupní centrum - 2000

         - INA Kysucké nové město-výroba součástek pro aut. koncern Wolksvagen - 1999

Historie projektu

Naši uživatelé

Kontakt

Ing. Tomáš Lysek

tomas.lysek@seznam.cz

733 362 223

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode